Založba Modrijan deluje že 20 let. Vse od ustanovitve je njena temeljna dejavnost izdajanje šolske literature: učbenikov in delovnih zvezkov.

Modrijanov šolski program obsega danes več kot 200 najrazličnejših učnih gradiv za osnovno- in srednješolce, od slovenščine in matematike do latinščine in zdravstvene literature. Glavni odliki naših učbenikov sta strokovnost in preglednost, čemur dajemo prednost pred všečnostjo za vsako ceno – šola ni šala, učbenik pa ni revija za kratek čas, temveč prva strokovna literatura, s katero se srečamo v življenju. V tem šolskem letu smo ponudili tudi interaktivna gradiva za nove generacije učencev in učiteljev, ki jim klasične oblike pouka ne zadostujejo več.

Knjižni program je bil prvih nekaj let skromen, danes obsega vse od poljudnoznanstvene in strokovne literature do domačega in prevodnega leposlovja. Na leto izide do 50 novih knjižnih naslovov in do deset novih učnih gradiv.

www.modrijan.si