Učenje učencem v roke, izobraževalni start-up, 

#podjetnost

petek 7. 10. 2016

9:00 - 10:30

.
1. moderatorka: Karmen Usar 2. moderatorka: Lidija Jerše 3. moderatorka: Mihaela Kerin 4. moderatorka: Vesna Vršič 5. moderatorka: Nada Nedeljko 6. moderatorka: Marta novak
9:00 - 9:15 Vrednotenje zanesljivosti podatkov na spletu in bralno razumevanje pri pouku angleščine Nela Bejat Krajnc Učenje in učenčeva odgovornost Irena Gole Obravnava slikanice pri pouku književnosti z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije Simona Samida Cerk Tudi jaz zmorem! Sanja Draksler Nemško besedišče - dijaški izziv Milanka Sobočan Formativnost pri pouku likovne umetnosti Nataša Himmelreich
9:15 - 9:30 Formativno spremljanje pouka matematike v oblaku Marija Blažič Okrogla miza pri pouku slovenščine – kako dijaki (so)ustvarjajo, (so)vodijo in (so)vrednotijo učne vsebine v učnem procesu Mojca Kolenik "MEDIENKOFFER" e-twinning projekt v osnovni šoli Brigita Barbarič Utrjevaje znanja v podaljšanem bivanju s pomočjo interaktivne table Rosana Dular in Liljana Klobučar Zgodba o enačbah Katarina Tadić in Renata Flander Sodobne ure pouka z Jurčičem in Krjavljem Olga Koplan
9:30 - 9:45 Ali 3D modeli spodbujajo več idej in boljšo predstavo? Uroš Ozmec Učenje učencem v roke Erika Rejec Uporaba kamere na mobilnem telefonu pri izvajanju fizikalnih poskusov Lea Červan Kaj se dogaja s pljuči padalca v globino? Nataša Junež Razvijati veščine in izboljšati dosežke pri tehniki in tehnologiji Frančiška Hvalc Formativno s tablicami do samostojnega učenja Rok Lipnik
9:45 - 10:00 Priprava na pisno ocenjevanje znanja s pomočjo Mahare Dragica Čander Primerjava izdelave g kode z ročnim programiranjem in s programsko opremo Andrej Oberwalder Zupanc Wikispaces - pokaži, da znaš Romana Kolar Učimo se skupaj Andrej Nemec