Vabilo za prispevke

Vabimo vse strokovnjake, ki delujete na področju vzgoje in izobraževanja, da aktivno sodelujete s svojimi prispevki in z njimi nagovorite teme letošnje konference SIRikt.

Tematski sklopi in oblike predstavitev:

 1. Učenje učencem v roke: kako spodbujamo prevzemanje odgovornosti za lastno učenje, kako učence spremljamo na poti do samostojnega in odgovornega učenja? Kako nam pri tem pomaga tehnologija? Kako vključujemo pri tem »zunanji svet«?
  Oblika predstavitev: Izobraževalni start-up, #podjetnost
 2. Odprto učenje: Kako organiziramo učenje brez časovnih in prostorskih omejitev, kako vzpostavljamo odprta učna okolja za samostojno učenje, kako načrtujemo odgovorno učenje s pomočjo mentorja in kakšna tehnološka okolja so najprimernejša za to?
  Oblika predstavitev: BežiBeži, #ekosistem
 3. Ustvarjamo za učenje: kako uporabljajo učenci obstoječa in ustvarjajo lastna orodja, okolja, aktivnosti, gradiva za učenje.
  Oblika predstavitev: Ustvarjalnica, #ustvari

Dostop do prijave prispevkov je pod podrobnejšim opisom vsakega tematskega sklopa (kliknite na naslov tematskega sklopa).

Programsko-organizacijski odbor SIRikt 2016 bo izbral prispevke po naslednjih kriterijih:

 • zapis povzetka vsebuje vse obvezne sestavne dele, ki so zahtevani v prijavi,
 • povzeta sta bistvo in vodilna ideja prispevka z jasnim odgovorom na izbrani tematski sklop konference,
 • zapisane so reference avtorja/jev.

Vsak prispevek na konferenci lahko predstavi samo avtor (in soavtor).
Vsak avtor lahko sodeluje z največ dvema prispevkoma (enkrat kot avtor, drugič kot soavtor).

Rok za oddajo prispevkov: 1. 7. 2016.
Povratna informacija o uvrstitvi na konferenco: 29. 7. 2016

Učenje naj bo!

POO SIRikt 2016