Uroš OzmecOŠ Selnica ob Dravi, OŠ Lovrenc na Pohorju

Čim bolj samostojno upravljanje učnega procesa s strani učencev je zagotovo priložnost, da učence spodbujamo k inovativnosti, aktivnemu razmišljanju, reševanju problemov in prevzemanju odgovornosti za lastno delo ter dosežke. Pri pouku tehnike in tehnologije sem v 8. razredu izvajal projektno nalogo, kjer sem vključil notranjo diferenciacijo na več načinov. Delo so učenci izvajali individualno, heterogeno skupinsko in frontalno (skupno 8 ur). Cilji, ki sem si jih zastavil, so bili: – uriti ročne spretnosti in digitalne kompetence pri uporabi informacijske tehnologije, – izboljšati prostorske predstave pri učencih, razvijati njihovo abstraktno mišljenje in kreativnost, – navajati učence na timsko delo in upoštevanje pravil skupinskega dela, – primerjati rezultate skupin, ki pri TIT uporabljajo različne metode dela. Učni proces je potekal v več skupinah. Delitev učencev v skupine je bila predhodno opravljena glede na to, kakšne so učne sposobnosti otrok (uspešni in učno manj uspešni). Vsaka skupina je lahko izbirala, s katerim izdelkom se bo ukvarjala: stojalom za sol in poper ali držalom za namizne prtičke (oboje iz kovine). Skupine so se prav tako samostojno odločile ali bodo izdelek načrtovale s pomočjo programa Google Sketchup (programa za 3d modeliranje) ali po klasični metodi. Vse skupine so nato preko projekcije predstavile svojo idejo za izdelek in utemeljile svoje odločitve. Učenci ostalih skupin so s točkami ovrednotili predstavljeno in dodali svoje komentarje. Ideja z največ točkami je bila izbrana za konkretno izdelavo. Po izbrani ideji so vsi skupaj naredili še seznam predlogov za izboljšavo izdelka. Notranja diferenciacija je bila tudi v tem, da so skupine lahko izbirale med navodili za izdelavo izdelka (navodila A: bolj preprosta, natančna in navodila B: zahtevnejša, z vključeno metodo reševanja problemov). Po izvedenem projektnem delu sem ugotovil, da so skupine boljših učencev izbrale računalniški program, zahtevnejša navodila in da so res dobro opravile vse zadane naloge. Učencem je bila všeč možnost izbire v več korakih učnega procesa, samostojne regulacije izvajanja nalog in skupinsko vrednotenje pri predstavitvah. Učno šibkejši učenci pa so imeli nekaj težav pri izvedbi nalog, smo jih pa v kasnejših urah naučili tudi uporabo 3D programa.

 

Deli objavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter