Rok LipnikGimnazija Celje – Center

To šolsko leto sodelujem v projektu Formativno spremljanje, v povezavi z uporabo tabličnih računalnikov pa dijake spodbujam k samostojnemu učenju in prevzemanju odgovornosti za svoje učenje. Moji cilji so, da bi dijaki prevzeli odgovornost za učenje in se na tak način tudi motivirali. Dijaki bi bili sposobni samostojno razvijati svoje znanje, ugotavljati svoje pomanjkljivosti v znanju in jih odpravljati. Glavne dejavnosti učitelja v tem primeru so predvsem vodenje dijakov na poti k temu cilju, priprava različnih dejavnosti in izvajanje pouka v smeri k večji samostojnosti, ki vključuje veliko pogovarjanja in s tem tudi več osebnega stika. Skozi dejavnosti na tabličnih računalnikih dijaki samostojno raziskujejo dano temo, se učijo in si izbirajo naloge ter zahtevnost. Prednosti so v tem, da dijaki postajajo individualni, aktivni in delajo na lastnem znanju, namesto da so pasivni in čakajo na učitelja. Slabost je večjem delu učiteljeve priprave, vendar se zaradi večje sposobnosti dijakov, da se učijo samostojno le-ta slabost ne pozna.

 

Deli objavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter