Nataša JunežGimnazija Bežigrad Ljubljana

Kaj se dogaja s pljuči padalca v globino? V svoji predstavitvi bom prikazala pristop poučevanje kemije v kontekstu s ciljem razbremenitve učnih načrtov. Učni načrti v slovenskih gimnazijah in tudi drugod po svetu (Gilbert (2009); Pilot and Bulte, (2006)) so prenatrpani in nepovezani med obravnavanimi pojmi; premalo so povezani s problemi oz. z reševanjem problemov v vsakdanjem življenju; s pomanjkljivo relevantnimi vsebinami in poudarki na neustreznih vsebinah in ciljih. Primer pristopa z uporabo konteksta v Veliki Britaniji je projekt »Salters«, na osnovi katerega bi postala kemija zanimivejša za učence in dijake (Bennett in Lubben, 2010). Watters (2010) navaja, da se je projekt izkazal za zelo uspešnega, saj se je pokazala povečanost interesa učencev za pouk kemije, kajti kemijo je na A-nivoju izbralo večje število dijakov. Sama sem v 1. letniku gimnazije predstavila učno enoto Plinski zakoni s pomočjo uporabe programa exe. S pomočjo imenovanega programa sem predstavila različne življenjske situacije, kot so potapljanje, skoki v globino itd. Torej procese, ki se dogajajo v človeškem telesu med prej omenjenimi življenjskimi situacijami – dogodki, in jih povezala s plinskimi zakoni. V prej omenjenem programu sem izdelala naloge z vstavljanjem manjkajočih besed, animacije molekul plinov, s katerimi so si učenci lažje predstavljali obnašanje plinov in reševali zastavljene problemske naloge. Naloge z manjkajočimi besedami imajo možnost povratnih informacij, učenci pa lahko takoj preverijo svoje znanje. Vstavljene besede se obarvajo zeleno, če so pravilne, in rdeče, če niso pravilne. Učenci prav tako lahko s klikom miške dobijo izpisano pravilno besedo ali besedno zvezo. Učna enota Plinski zakoni je bila učencem predstavljena v razredu z uporabo interaktivne table. K povečanju interesa za predstavljeno snov so v veliki meri pripomogli tudi kratki filmi, vključeni v predstavitev. Filmi so se povezovali z učno snovjo in so bili posneti v domačem okolju ali pa v prijetnem in lepem okolju, npr. v morju. Povečan interes učencev za kemijo se je pokazal na koncu 2. letnika, saj so dijaki pojasnili, zakaj so v tako velikem številu izbrali kemijo za izbirni predmet na maturi. Veliko učencev je povedalo, da so na njihov izbor vplivale doživete ure z vključevanjem življenjskih situacij.

 

Deli objavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter