Milanka SobočanZavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija

V prispevku so predstavljene možnosti, s katerimi pri pouku nemščine dosežemo, da so dijaki v procesu usvajanja znanja aktivni in samostojni. Ko vsi sprejmemo dejstvo, da za učni uspeh ni odgovoren le učitelj, znajo dijaki prevzeti ključne vloge, postanejo bolj odgovorni do sebe in sošolcev. Vzajemna pomoč med sošolci, pripravljanje ustvarjalnih nalog že v začetni fazi obravnavanja nove teme, njihovo reševanje, komentiranje in vrednotenje dela sošolcev dvigujejo raven motivacije ter znanja. Ko pri vsem tem vključimo sodobno tehnologijo, postane delo za dijake še privlačnejše. Pri obravnavi posamezne nove teme dijaki v manjših skupinah v skupnem dokumentu Google Drive soustvarjajo razredne spletne slovarje. V stolpce, ločene po slovničnem spolu in barvah, vnašajo nove besede, ki jih zbirajo s pomočjo slik, katalogov, besedil, elektronskih slovarjev. Po tem, ko nove razredne slovarje lektorira učitelj, so preko spletne učilnice dostopni vsem dijakom. V drugem koraku dijaki sošolcem pripravijo naloge na obravnavano temo. S spletnim orodjem Quizlet ustvarijo kartice za učenje, utrjevanje ali ponavljanje posameznih besed. V Quizlet lahko vnašajo slike ali prevode besed, mogoče je uporabiti tudi zvočni zapis besed. Če nalog ne pripravljajo zase, temveč za sošolce, je to motivacijsko, hkrati pa s tem utrjujejo in širijo svoje znanje besedišča. Ko je novo besedišče usvojeno in utrjeno, ga dijaki umestijo v kontekst. Temu lahko služi animirani način predstavitve situacij, dvogovorov ali zgodb s spletnim orodjem PowToon. Dijaki delajo v manjši skupini. Na spletni strani se registrirajo, si ogledajo možnosti ustvarjanja predstavitev, nato za sošolce na določeno temo samostojno ustvarijo poljubno zgodbo. V njo vključijo usvojeno besedišče. Po ogledu vseh predstavitev si vsak dijak izbere tri, katerim v blogu zapiše komentar in doda po eno vprašanje, povezano s predstavitvijo. Animirane zgodbe komentira tudi učitelj in da dijakom objektivno, a kar se da spodbudno povratno informacijo. Opisani potek dela je že med šolskim letom pokazal, da je učenje nemških besed, fraz in struktur dobilo večji smisel, uporabljene fraze so se hitreje vtisnile v spomin, dijaki pa cenijo možnost bolj samostojnega učenja in sodelovanja s sošolci.

 

Deli objavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter