Mojca KolenikGimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Besedilna vrsta okrogla miza – dvogovorno besedilo je učna vsebina, ki omogoča vključevanje inovativnih pristopov poučevanja v učni proces slovenščine. Namen in izvedba projektnega scenarija sta izražena v ključnih ciljih projektnega sodelovalnega dela: dijake usposobiti in pripraviti na samostojno učenje in delo izven šole, kjer ni vse organizirano od učitelja (dijaki za načrtovanje pouka uporabljajo dokumente v Oblaku); dijake naučiti sodelovanja z drugimi, naključno izbranimi v skupino za okroglo mizo (preko Skypa), in uporabljati IKT-orodja kot del učnega procesa, pri čemer razvijajo digitalno kompetenco in uporabo orodja za učenje in nadaljnje delo.Izvedbi sta sledilisamoevalvacija (dnevnik dela na spletu) in refleksija dela. Učni proces je potekal po predlogi učnega scenarija za projektno sodelovalno delo, ki je bil pripravljen in izpeljan po korakih: idejna zasnova, raziskovanje, načrtovanje, ustvarjanje, poizvedovanje, izboljšava in predstavitev. Dijaki so bili vključeni v vse korake projektnega sodelovalnega dela. Aktivna vključenost dijakov v posamezne korake (zlasti načrtovanje, izvajanje, samoevalvacija) učnega procesa omogoča učitelju več možnosti za formativno spremljanje njihovega dela in za pogosto dajanje povratnih informacij o opravljenem delu.

 

Deli objavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter