Erika RejecOsnovna šola Muta

Prispevek sem uvrstila v sklop: Učenje učencem v roke zato, da bi pokazala, kako lahko učenci preko športne aktivnosti in novih spletnih orodij NearPod utrjujejo predelano snov pri slovenščini (glagol, časovne oblike (sedanjik, preteklik, prihodnjik), osebo, število, izdelava miselnega vzorca ali zapis dispozicijskih točk) in se učijo nove (opis športne dejavnosti – poligon), ne da bi se tega zavedali. To je bil uvod v obravnavo novega sklopa: Smučanje – smučanje ni samo šport, ampak tudi zabava. Učenci so obe uri zelo aktivni. Premagujejo poligon in se trudijo čim prej sestaviti stavke povezane s športom. Skupine celo tekmujejo, kdo bo prej opravil nalogo. Ko sem naslednjo uro nadaljevala pouk v računalniški učilnici, so bili učenci navdušeni nad delom, saj so spoznali novo spletno orodje NearPod in preko »za njih igre« utrjevali predelano snov. Učenci so mi po uri rekli, da je bilo super in da si želijo še več takih ur. Sposobnost učencev za samostojno delo in učenje je po mojem mnenju ključnega pomena za učenčev napredek. Seveda se to ne zgodi danes na jutri, ampak je dolgotrajen proces, ki ga moramo učitelji nenehno negovati in ga poglabljati. Učiteljevo delo ni omejeno samo na prenašanje in podajanje nekih podatkov, ampak je tudi sposobnost aktivirati učence za sprejemanje znanja na nekonvencionalen način izven klasičnega razreda. Če učitelj želi biti uspešen, mora imeti najrazličnejše sposobnosti, ne samo pedagoške, ampak tudi občečloveške. Mora se znati približati učencem, jih poslušati in jih pripraviti na samostojnost, da bodo sami izrazili željo po novem znanju in pri tem uporabljali nove tehnologije ter programe. Še posebej je dobrodošlo delo z IKT tehnologijo, saj je učencem blizu in so pri delu spretni in inovativni. Pomemno je, da si tudi starejši učitelji zaupamo, da se lahko približamo otrokom na njihov način. Le takšno delo je danes lahko uspešno.

 

Deli objavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter