Lea Červan, I. osnovna šola Celje

V sklopu naravoslovnega dne Merjenje imamo učno uro opazovanja trkov in odbojev. Učenci dobijo navodilo, kaj je potrebno izmeriti in katere pripomočke lahko pri tem uporabijo, pot do cilja pa izbirajo sami. Pri odčitavanju meritev si pomagajo s kamero na mobilnem telefonu. Pri izvajanju poskusov so zelo delavni, ustvarjalni in sodelovalni znotraj skupine. Glavni cilj učne ure je ustvarjalno delo učencev. Omogoča jim uporabo tehnologije, kot pripomoček pri izvajanju poskusov. Učence navaja na delo v skupini. Ob tem učenci ponovijo snov Napake pri merjenju in dobijo izkušnje s trki in odboji teles. Prvo srečanje učencev z odboji in trki teles lahko povežemo z obravnavo napak pri merjenju. Pri izvajanju poskusov sem naletela na težavo, kako natančno odčitati višino dviga kroglice na nihalu pri odboju. Kroglica potuje hitro in učenci niso uspeli zaznati višino dviga. Odločila sem se za uporabo kamere na mobilnem telefonu in učenci so bili navdušeni nad izvajanjem poskusa. Za pregled posnetkov so uporabili možnost počasnega pregleda posnetka. Meritve so bile bolj natančne in učenci so bili zelo motivirani za delo. Učencem pri uvodni uri pokažem, kako se izračuna povprečna vrednost, absolutna napaka in relativna napaka. V skupinah naredijo meritve dolžine razreda. Učenci si sami zamislijo način merjenja dolžine učilnice. Nato izračunajo napake pri merjenju. V drugi šolski uri učenci opazujejo trke dveh kroglic. Skupine imajo različne kroglice: dve leseni, leseno in kroglico za namizni tenis in še leseno in kroglico iz plastelina. Vsaka skupina izmeri povprečno višino odboja kroglic, če leseno kroglico spustimo z višine 5 cm. Učenci pritrdijo na stojala pare kroglic. Za meritve višine odboja kroglic si pomagajo s karo papirjem A3, ki omogoča merjenje dviga kroglice in s kamerami na mobilnih telefonih, ki omogočajo natančno določitev meritev. Pet uspešnih meritev si učenci zapišejo in nato izračunajo povprečno višino odboja kroglic in napake pri merjenju. Skupine si primerjajo rezultate meritev. Lahko bi najboljši posnetek vsake skupine predvajali in ob analizi dela lažje primerjali rezultate skupin, vendar nas to delo čaka v prihodnjem šolskem letu.

 

Deli objavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter