Romana KolarZavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Ste se že kdaj srečali s težavo, ko ste vedeli, da je dijak/učenec neko nalogo sposoben izvesti, vendar je zaradi svojih težav ne naredi pred skupino vrstnikov? Mogoče ste tudi vedeli, zakaj tega ne naredi. Se boji zbadanja, norčevanja ali samo ne želi izstopati? Takšnih dijakov imamo pri nas kar nekaj. Na srednji šoli Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana imamo poleg gluhih oseb vedno več oseb z motnjami avtističnega spektra, govorno-jezikovnimi motnjami in drugo. Dijaki niso v oddelkih ločeni po motnjah, tako da imamo v večini letnikov dijake z različnimi motnjami. V tem prispevku bi vam rada predstavila možnosti in načine uporabe Wikispaces učilnice, s katero sem sama želela doseči odgovorno in samostojno učenje dijakov ter širšo pozitivno prepoznavnost konkretnega dijaka. Kot učiteljica v enem izmed teh »kombiniranih« oddelkov, sem se skoraj celo šolsko leto spopadala, kako dotičnega dijaka vzpodbuditi k aktivnemu sodelovanju pri predmetu. Vedela sem, da ima dijak veliko uporabnega znanja, ki pa ga ne želi predstaviti pred vrstniki, ker ga le-ti velikokrat zasmehujejo. Tej skupini sem poizkusno predstavila možnost ustvarjanja Wikispaces učilnice, še več, za nalogo so morali predstaviti dobljeno, temo na Wikispaces-u, jo razložiti tako, da jo razumejo sošolci, 1 mesec odgovarjati na postavljena vprašanja in pripravljati dodatna gradiva, dodatne razlage….. Rezultati, ki sem jih dobila so bili že v prvih dneh nepričakovani. Skoraj vsi dijaki so nalogo vzeli resno, se pozanimali o temi, jo predstavili in odgovarjali na vprašanja. Opazila sem tudi, da je omenjeni dijak nalogo izvrstno opravil. Tega pa nisem opazila samo jaz, ampak po določenem času tudi sošolci. Ker smo o njegovi snovi ravno govorili pri pouku, je imel kar dosti vprašanj v svoji učilnici, na katera pa je redno in primerno odgovarjal. Dijaki so se bolj povezali v smislu izmenjave idej ter pogovora o vprašanjih, ki so jih dobili. Kot bodoči računalnikarji, pa so nekaj stvari tudi kritično ocenili in skupaj ugotovili, da bi tudi Wikispaces potreboval še kakšen dodatek.

 

Deli objavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter