Katarina TadićOŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

S sodelovanjem v projektu Erasmus+ sva se preizkusili tudi v obrnjenem učenju oz. »flipped classroom«, ki učencem daje priložnost, da prevzamejo odgovornost za učenje. Pri gospodinjstvu so učenci izdelali zgodbo o mafinih, pri matematiki pa zgodbo o enačbah, ki vam jo bova v prispevku tudi natančneje predstavili. Učenci za delo potrebujejo pametni telefon ali tablico. Navodila za učenje pripravi učitelj v orodju Google Predstavitve, dostop do tega dokumenta pa učencem posreduje v obliki QR kode. Cilj učencev je, da se naučijo reševati enačbe. Učenci delajo v parih. Na začetku si pogledajo video o reševanju enačb s pomočjo aplikacije Photomath. O videu se pogovorijo ter zapišejo dobre in slabe strani uporabe aplikacije. Na podlagi ugotovitev izdelajo filmček oz. zgodbo o poteku reševanja enačb s pomočjo aplikacij Storyo, Animoto ali PicPac. Učenci rešijo enačbo po korakih, posamezen korak fotografirajo. Fotografije opremijo s kratkim besedilom, ki povzame bistvo koraka, saj je število znakov v aplikaciji omejeno. Na ta način sami izdelajo navodila za reševanje enačb in z njimi dopolnijo dokument v Google predstavitve. Učno uro zaključimo s poljubnimi enačbami, ki jih poda učiteljica, učenci pa lahko takoj preverijo, kateri filmček oziroma čigava navodila so najbolj uporabna. Učenci so pri tem delu zelo motivirani, ker uporabljajo lastne naprave, motivirani učenci pa imajo neprimerno večjo možnost uspešne usvojitve in razumevanja snovi. Uporaba aplikacij Storyo, Animoto ali PicPac je enostavna in zato primerna za vse učence, potrebno je poznati le nekaj angleških besed (done, create, save …) Z izdelavo pripomočka se učenci učijo uporabe strokovnega jezika, gradivo pa je uporabno tudi za učence, ki niso bili prisotni pri pouku. Vedno ne drži trditev, da so najbolj uspešni učenci, ki imajo same odlične ocene. Pomembno je, da učenci pridobivajo znanje na različne načine, znajo poiskati način, ki njim najbolj ustreza, znajo svoje sposobnosti in znanje izkoristiti v vsakem trenutku ter znajo znanje deliti.

 

Deli objavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter