Ustvarjamo za učenje: Kako uporabljajo učenci obstoječa in ustvarjajo lastna orodja, okolja, aktivnosti, gradiva za učenje?

Oblika plenarnega predavanja: Ustvarjalnica

#ustvari

 

Učenje učencem v roke: Kako spodbujamo prevzemanje odgovornosti za lastno učenje? Kako spremljamo učence na poti do samostojnega in odgovornega učenja? Kako nam pri tem pomaga tehnologija? Kako vključujemo pri tem »zunanji svet«?

Oblika plenarnega predavanja: Izobraževalni start-up

#podjetnost

 

Odprto učenje: Kako organiziramo učenje brez časovnih in prostorskih omejitev? Kako vzpostavljamo odprta učna okolja za samostojno učenje? Kako načrtujemo odgovorno učenje s pomočjo mentorja? Kakšna tehnološka okolja so najprimernejša za to?

Oblika plenarnega predavanja: BežiBeži

#ekosistem