Prižgimo mobilne telefone!

Parlament je novost 10. jubilejnega SIRikta. Gre za dogodek debatnega tipa, ki bo še močneje povezal predavatelje in udeležence konference tudi v stališčih, o katerih se morda ne strinjajo.

Predlog, ki bo dan parlamentu, je uvedba obvezne uporabe mobilnih telefonov pri pouku.

Na odru bo svoje argumente podalo šest gorečnežev (Maja Vreča, Safe.si; Ditka Vidmar, Umni, zavod za ustvarjalne rešitve s pomočjo mnenj; Vinko Logaj, Zavod RS za šolstvo; Saša Divjak, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za računalništvo; Nataša Pirc Musar, Odvetniška družba Pirc Musar; Srečo Zakrajšek, Inštitut in akademija za multimedije), ki nas bodo s strokovnimi in navihanimi utemeljitvami poskusili prepričati za ali proti sprejetju predloga. Ob koncu razprave bomo o tem tudi glasovali.

V parlamentarni razpravi bodo lahko sodelovali tudi udeleženci SIRikt-a, ki jih bo k razpravi povabil predsednik parlamenta (Zoran Stančič, Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji).

Odločitev parlamenta bomo posredovali državnemu zboru in širši javnosti.

Parlament bo v širšem sestavljen iz treh delov:

Izseki videoparlamentarnih razprav:

Posnetek parlamenta v živo: