Vsebina tematskega sklopa:

Učinkoviti učenci zanesljivo niso le pasivni prejemniki znanja, ampak gradijo svoje znanje in veščine skozi interakcije z okoljem, ki je veliko več kot le razred s sošolci in učiteljem. To lahko poteka le, če zagotavljamo učno okolje, v katerem učilnica in urnik ne ovirata njegovega ustvarjalnega procesa učenja.

V tematskem sklopu Odprto učenje zato vabimo vse, ki želite predstaviti svoje izkušnje o tem, kako organizirati učenje brez časovnih in prostorskih omejitev, kako vzpostavljati odprto učno okolje, ki omogoča samostojno učenje, kako načrtovati odgovorno učenje s pomočjo mentorja, vrstnika ali drugega strokovnjaka zunaj šole, in kakšna tehnološka okolja so najprimernejša za to.

Oblika plenarnega predavanja: Beži – Beži (pecha kucha)

Predstavitve strokovnih prispevkov v tem tematskem sklopu bodo v obliki Beži beži, za katero je značilno: predstavitev vsebuje natanko 20 slik. Vsaka slika se lahko prikazuje na zaslonu največ 20 sekund. Po 20 sekundah se avtomatsko pojavi nova slika. Predavateljevo predavanje mora slediti tempu menjavanja slik in prikazani vsebini.

To pomeni, da ima vsak predavatelj na voljo: 20 * 20s = 400 sekund časa oz. 6 minut in 40 sekund za predstavitev 20 slik.

Prijava prispevka>>

Vabilo za prispevke