Spodbujanje otrok za ustvarjanje skozi izkušnje sodobne raziskovalne umetnosti

Sodobna raziskovalna umetnost nastaja na presečišču znanosti, tehnologij in družbe. Umetniki s svojimi projekti tematizirajo vplivanja računalnikov, interneta, mehatronike, kibernetike, biotehnologije … Te dejavnosti radikalno spreminjajo družbo, v kateri otroci različne tehnologije dojemajo kot svoje realno okolje, v katerega so se rodili, in ne kot nekaj, kar je človeštvu zunanjega. Glede na to, da tehnologije niso nedolžne – so ideološke, je razumevanje ‘črnih škatlic’, ki se jih ne da odpreti in pogledati v njihovo drobovje, popolnoma onemogočeno. V delavnicah, ki jih praviloma vodijo umetniki s področja sodobne raziskovalne umetnosti, otroci spoznavajo načela različnih tehnologij in si s tem pridobijo razumevanje vzgibov, ki so pripeljali do natančno takšnih tehnoloških rešitev. Ne glede na to, ali gre za računalništvo ali biotehnologijo, otroci s svojimi rokami (Hands On), naredi sam (DIY), naredimo skupaj (DITO) z razstavljanjem obstoječih in sestavljanjem novih izdelkov dojamejo možnosti tehnologij in jih osmišljajo na svoje načine (hacking). V procesu spoznavanje in dela z visokimi tehnologijami se otroci osvobodijo strahu pred vsemogočnostjo na eni strani in determiniranostjo, vpisano v tehnološke rešitve na drugi strani.

V okviru Petkove akademije želimo razvijati skupnost otrok, ki bodo med seboj sodelovali in prenašali znanje, ki jim ga posredujejo mentorji. V medvrstniško (peer-to-peer) izmenjavanje znanja smo vgradili tudi igričarski vzvod, ki otrokom omogoča, da prehajajo v vedno zahtevnejše stopnje in si s tem odpirajo možnosti za sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih povezavah, natečajih in nagradah. Vloga mentorjev v delavnicah je spodbujanje in lajšanje (facilitiranje) prenosa znanj, nadzor nad uporabo strojev in spodbujanje potencialov, ki jih vsak posameznik ima, saj si otroci sami izbirajo teme oz. izdelke, ki jih želijo osvojiti. Naš cilje je ustvariti skupnost ne-disciplinarnih ustvarjalcev, ki s svojim holističnim pristopom lahko rešujejo probleme na povsem nekonvencionalne načine. Družijo jih vrednote souporabe (sharing), kolektivnega ustvarjanja (do it together), odprtega dostopa do znanja (open source), poštene trgovine (fair trade) ipd.

Jurij Krpan,

umetniški vodja Galerije Kapelica, Galerija Kapelica