Oblačljivo učenje

Po vpogledu, kaj predstavlja oblačljivo računalništvo in kakšne naprave pri tem uporabljamo, se bomo usmerili v priložnosti, ki jih ta napredna tehnologija lahko prinese izobraževanju in kako se lahko zliva z obstoječimi sodobnimi načini izobraževanja. Spoznali bomo tudi nevarnosti, ki jih tako učenje in poučevanje prinaša. Konec predstavitve bo usmerjen v to, kar nam (morda) prinaša prihodnost.

Vodja odseka za avtomatiko, robotiko in biokibernetiko in kasneje načelnik oddelka za elektroniko na IJS, pomočnik direktorja Iskre Delte, prodekan za raziskovalno delo na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, dekan na Fakulteti za računalništvo in informatiko, gostujoči profesor na Fakulteti za informatiko Univerze v Vidmu, Predstojnik Katedre za programsko opremo in predstojnik Laboratorija za računalniško grafiko in multimedije na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Predsednik Slovenske sekcije IEEE, Predsednik mednarodnega združenja CoLoS, Predsednik generalne skupščine mednarodnega združenja HSci, član in predsednik Evropske akademije znanosti.

Saša Divjak

Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani