Arnes v šole, za šole in/ali Kdo sem na spletu?

Povejmo zgodbo, ki v dveh dejanjih govori o dvakrat deset učenja in dvakrat dvajset pričakovanj ter o digitalni identiteti učečih, učiteljev in šole.

Vsekakor stojimo na zelo zanimivi in v mnogo čem prelomni zgodovinski stopnici. Za nami je deset “Siriktovih” in pred tem tudi deset “Mirkovih” let, a so naše oči že uprte v prihodnost, v ne več tako daljno leto 2020. Še preden pogledamo naprej, se moramo vprašati tudi, kje smo danes? Tehnologija nas je morda omrežila hitreje, kot smo pričakovali, in se neustavljivo vključuje v prav vse sfere življenja, a se moramo ob tem vprašati, če res vedno vemo, kaj bi počeli z njo. V prispevku bomo, tudi skozi zgodbo večpomenske ‘SIRikt-ove desetke za učenje’, predstavili raznolike p(l)asti uvajanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij v šole, o katerih smo se doslej naučili veliko več kot samo to, da so neločljive: seveda nikoli ne gre brez tehnološke osnove, a ima še posebej velik pomen tudi učenje – za učitelje. Arnes je na šolah prisoten na mnogih področjih, v prihodnje pa utegne v šole vstopiti (in zanje delovati) še bolj. Sam proces pravzaprav deluje obojestransko, saj v istem procesu tudi šole “prihajajo na Arnes”. V preteklem letu so namreč vse osnovne šole tiho vstopile v federacijo ArnesAAI. Skozi razkritje, kaj se je v tem procesu zgodilo in kako s tem odpiramo nove priložnosti za odprto učenje, bomo hkrati povedali tudi zgodbo o spletni identiteti. Sprašujemo se, kaj je njena sedanjost in kakšna je njena prihodnost? Kaj nam spletna identiteta pomeni? Kakšen nadzor imamo nad njo? Ob tem se pojavljajo tudi zelo pomembna vprašanja, ki imajo še veliko širše razsežnosti. Je prav, da tehnološki velikani kot je Google vedo za vsak naš korak? Naj sama država res ve, katero knjigo smo si izposodili in  katera zdravila uporabljamo? V kolikšni meri je država Arnes? In končno, kaj ima pri vsem tem učitelj? Zastavljena vprašanja niso predvsem, ali bolje, predvsem niso (!) tehnološka, temveč družbena. Učitelji pa soustvarjate družbo. Vsaj morali bi jo.

Tomi Dolenc (mag. računalniških znanosti) že od leta 1994 na ARNES-u intenzivno dela z različnimi skupinami uporabnikov, predvsem šolami, in si prizadeva razumeti njihove potrebe ter nenehno preverja vlogo, ki jo ima nacionalna raziskovalna mreža v nastajajoči informacijski družbi. Trenutno je vodja strokovne enote Komunikacija z uporabniki. Znotraj ARNES-ovega vodstva sodeluje pri upravljanju nabora storitev in pri vključevanju v nacionalne projekte in strategije na področju vpeljevanja IKT v šole, ter vzdržuje stik s skupnostjo uporabnikov. Zanimata ga predvsem komunikacija s pomočjo računalniške tehnologije ter družbene spremembe, ki jih prinaša integracija interneta v naša življenja.

Tomi Dolenc,

ARNES