V Cankarjevem domu v Ljubljani bo od 18. do 20. septembra 2017 potekal 2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih – http://www.oercongress.org (2. World Congress on Open Educational Resources – OER).
Pet let po prvem kongresu, ki je bil leta 2012 v Parizu, imajo udeleženci ljubljanskega kongresa priložnost za pregled implementacije Pariške deklaracije ter za razpravo o uporabi prosto dostopnih izobraževalnih virov pri uresničevanju razvojnih ciljev na področju odprtega izobraževanja. Kongres organizirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter UNESCO s finančno podporo MIZŠ in fondacije William and Flora Hewlett.
Kongresa se v Ljubljani udeležuje večje število ministrov in drugih visokih predstavnikov držav članic UNESCO ter številnih strokovnjakov s področja OER in odprtega izobraževanja – skupaj približno 400 delegatov.
Ker je udeležba na kongresu omejena na nacionalne delegacije, smo pripravili za strokovnjake iz Slovenije in tujine možnost brezplačne udeležbe na satelitskih dogodkih in tudi v virtualnem kongresu.

I. Vabilo na satelitska dogodka  OER and Open Education policies – SIRikt International in Going Open in Europe: Open Education Policies and Digital Competence Frameworks.
a) Satelitski dogodek OER and Open Education policies – SIRikt International bo potekal v torek, 19. septembra 2017, od 14.00 do 17.30 v Štihovi dvorani Cankarjevega doma, kjer poleg Vas pričakujem še približno 80 slovenskih strokovnjakov, raziskovalcev, ravnateljev in učiteljev.
Program se nahaja na naslovu: http://www.oercongress.org/event/open-edu-sirikt-int/
Prijavnica na satelite pa na naslovu: https://cankarjevdom.eventsair.com/2017-oer/oer, koda je OERSAT17.

b) Satelitski dogodek Going Open in Europe: Open Education Policies and Digital Competence Frameworks bo potekal v torek, 19. septembra 2017, od 9.00 do 12.30 v Štihovi dvorani Cankarjevega doma, kjer poleg Vas pričakujem še približno 80 slovenskih strokovnjakov, raziskovalcev, ravnateljev in učiteljev.
Program se nahaja na naslovu: http://www.oercongress.org/event/going-open/
Prijavnica na satelite pa na naslovu: https://cankarjevdom.eventsair.com/2017-oer/oer, koda je OERSAT17.

II. Vabilo na Virtualni del svetovnega OER kongresa.
Zagotovljena je tudi izvedba Virtualnega dela svetovnega OER kongresa tudi na mobilnih platformah Android in iOS, ki traja vse do konca leta 2017. Je dober primer sodobne izvedbe vse-vključujočega odprtega izobraževanja ter sodelovanja. Brezplačno je dostopen tudi vsem posameznikom  in organizacijam, ki želijo dogajanja na kongresu ogledati na daljavo, v njih aktivno sodelovati ali celo v virtualnem razstavnem prostoru predstaviti dejavnosti ali rešitve na področju odprtega izobraževanja in OER.
Vabljeni ste, da se prijavite čimprej v virtualni kongres, spremljate na daljavo oz. aktivno sodelujete, na naslovu https://oer.mitv.si/ ali pa preko mobilnih aplikacij za Android ali iOS, ki ju najdete na naslovih https://itunes.apple.com/us/app/oer-congress/id1272161222 oziroma https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.mediainteractive.oer
Prijava v virtualni kongres bo možna vključno od 11. septembra 2017 naprej!