Spletno stran Sirikt 2018 z vsemi informacijami bomo odprli v začetku novembra 2017. Konferenca bo vključevala teme, kot so razvijanje vseh vrst pismenosti ob uporabi IKT, spremljanje in samovrednotenje lastnega napredka (učenci, učitelji, ravnatelji in izobraževalci nasploh) – s poudarkom na digitalnih kompetencah ter premoščanje digitalnega razkoraka in nove tehnologije v izobraževanju. Datum konference: 19. in 20. april 2018