Učenje učencem v roke, izobraževalni start-up, 

#podjetnost

petek 7. 10. 2016

9:00 - 10:30

.

1.
moderatorka: Karmen Usar
2.
moderatorka: Lidija Jerše
3.
moderatorka: Mihaela Kerin
4.
moderatorka: Vesna Vršič
5.
moderatorka: Nada Nedeljko
6.
moderatorka: Marta novak
9:00 - 9:15 Vrednotenje zanesljivosti podatkov na spletu in bralno razumevanje pri pouku angleščine
Nela Bejat Krajnc
Učenje in učenčeva odgovornost
Irena Gole
Obravnava slikanice pri pouku književnosti z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije
Simona Samida Cerk
Tudi jaz zmorem!
Sanja Draksler
Nemško besedišče - dijaški izziv
Milanka Sobočan
Formativnost pri pouku likovne umetnosti
Nataša Himmelreich
9:15 - 9:30 Formativno spremljanje pouka matematike v oblaku
Marija Blažič
Okrogla miza pri pouku slovenščine – kako dijaki (so)ustvarjajo, (so)vodijo in (so)vrednotijo učne vsebine v učnem procesu
Mojca Kolenik
"MEDIENKOFFER" e-twinning projekt v osnovni šoli
Brigita Barbarič
Utrjevaje znanja v podaljšanem bivanju s pomočjo interaktivne table
Rosana Dular in Liljana Klobučar
Zgodba o enačbah
Katarina Tadić in Renata Flander
Sodobne ure pouka z Jurčičem in Krjavljem
Olga Koplan
9:30 - 9:45 Ali 3D modeli spodbujajo več idej in boljšo predstavo?
Uroš Ozmec
Učenje učencem v roke
Erika Rejec
Uporaba kamere na mobilnem telefonu pri izvajanju fizikalnih poskusov
Lea Červan
Kaj se dogaja s pljuči padalca v globino?
Nataša Junež
Razvijati veščine in izboljšati dosežke pri tehniki in tehnologiji
Frančiška Hvalc
Formativno s tablicami do samostojnega učenja
Rok Lipnik
9:45 - 10:00 Priprava na pisno ocenjevanje znanja s pomočjo Mahare
Dragica Čander
Primerjava izdelave g kode z ročnim programiranjem in s programsko opremo
Andrej Oberwalder Zupanc
Wikispaces - pokaži, da znaš
Romana Kolar
Učimo se skupaj
Andrej Nemec