Maja KovačičOŠ Prežihovega Voranca Jesenice

V zadnjem času so učencem in učiteljem poleg klasičnih tiskanih učbenikov na voljo tudi digitalni učbeniki za angleški jezik: e-učbeniki (interaktivna oblika tiskanega učbenika) in i-učbeniki (interaktivni učbeniki), ki spodbujajo rabo IKT tehnologije tako v šoli kot doma. Prispevek sem umestila v tematski sklop Ustvarjamo za učenje, saj bi rada predstavila prednosti učenja angleškega besedišča s pomočjo e- in i-učbenikov v praksi. Učenje besedišča na tak način je lažje in hitrejše, saj se pomen besed lahko takoj preveri v elektronskem slovarčku (razlaga pomena besed v angleščini in prevod v slovenščino), poleg tega so na voljo slikovne kartice, ki omogočajo še bolj enostavno pomnjenje besed. Interaktivne vaje (dopolni povedi z besedami iz okvirja, odkljukaj pravilno rešitev, dopolni povedi tako, da izbereš ustrezno besedo ali besedno zvezo, poveži dele povedi in podobno) omogočajo učencem, da dobijo takojšnjo povratno informacijo o znanju oz. napredku, kar jim je v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju učenja. Pri nekaterih nalogah imajo učenci celo možnost izbire nivoja zahtevnosti (lahka, srednje težka ali težka naloga). Prednost tovrstnega inovativnega učenja je kritičen izbor nalog glede na predznanje učencev in njihov interes, saj ni nujno, da rešimo vse naloge oz. da jih rešujemo po vrsti. Ključni cilj prispevka je predstavitev možnosti poteka osvajanja besedišča pri pouku angleščine, ki učence običajno navduši, zaradi česar nadaljujejo z reševanjem nalog tudi doma. Na splošno imajo učenci radi različne oblike in metode dela, prikazan način dela je dobrodošel, saj je drugačen in zaradi uporabe tehnologije blizu mladim. Po drugi strani pa lahko predstavlja morebitno past, saj se učenčeva pozornost zlahka preusmeri drugam (socialna omrežja, predvajanje videov, glasbe ipd.). V učnem procesu bodo udeležencem prikazane nekatere vaje iz e- in i-učbenika za bogatenje angleškega besednega zaklada, druge interaktivne vaje, ki so dostopne na svetovnem spletu, ter nekatere aplikacije, ki omogočajo samostojno izdelavo pripomočkov za učenje angleškega besedišča (npr. za izdelavo slikovnih kartic, križank, pisanje kratkih zgodb in podobno). Udeleženci bodo aktivno sodelovali pri izvajanju dejavnosti (individualno delo, delo v parih ali skupinah) in na koncu podali povratno informacijo (prednosti in slabosti rabe digitalnih učbenikov za učenje angleškega besedišča v primerjavi z učenjem s pomočjo učbenika v tiskani obliki).

 

Deli objavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter