Izdelava lastnega pripomočka za upravljanje nizkonapetostnih električnih signalov s pomočjo programabilnega logičnega krmilnika (PLK). Načini usvajanja učnih vsebin z njegovo pomočjo

Gašper Grat, SPSŠ, Šolski centra Slovenske Konjice Dijaki SPSŠ Zreče so pokazali precej kreativnosti, saj so s pomočjo mentorjev izdelali didični pripomoček za krmiljenje nizkonapetostnih električnih signalov s pomočjo krmilnika SIEMENS S7-200. Pripomoček pokriva...

Dan odprtih vrat

Patricija Veldin, Gimnazija Kranj Predstavila vam bom projekt gimnazijcev, ki so že od šolskega leta 2013/2014 vključeni v projekt Inovativne pedagogike 1:1 oz. se njihovo učenje in poučevanje razlikuje od tradicionalnih metod dela, saj uporabljamo tablične...

Sladkorni detektivi s QR kodami

Marjetka Rovšnik, OŠ Frana Roša Glavni namen izvedenega projekta, ki je potekal preko TwinSpace portala, je bil ozaveščati učence o prekomerni vsebnosti sladkorja v nekaterih živilih in jih spodbujati h kritičnemu razmišljanju o prehrani. Za popestritev dela in boljše...