Patricija VeldinGimnazija Kranj

Predstavila vam bom projekt gimnazijcev, ki so že od šolskega leta 2013/2014 vključeni v projekt Inovativne pedagogike 1:1 oz. se njihovo učenje in poučevanje razlikuje od tradicionalnih metod dela, saj uporabljamo tablične računalnike ali pametne telefone. Dijaki so za naslednje šolsko leto (2016/2017) pripravili delavnico za osnovnošolce, ki se bodo udeležili dneva odprtih vrat na Gimnaziji Kranj. S pomočjo aplikacije Learning Designer so sestavili načrt dela za osnovnošolce ter si razporedili naloge, ki jih bodo opravljali kot mentorji. Iz izkušenj vemo, da se dneva odprtih vrat udeležujejo devetošolci, zato bo tema delavnice primerjava prve in druge svetovne vojne. S tem projektom bodo utrdili poznavanje IKT ter nadgradili kompetence 21. stoletja, saj se njihova vloga učencev v kontekstu modernih pristopov k učenju in poučevanju spreminja že od prvega letnika naprej. Dijaki so s tem projektom prevzeli odgovornost za izpeljavo delavnice, tema in metode dela so bile izbrane z dogovorom med dijaki. Namen delavnice je, da se osnovnošolcem prikaže delo z IKT tehnologijo, ki omogoča delo z raznolikimi zgodovinskimi viri in aplikacijami. Osnovnošolci bi z lastnim delom izkusili iskanje in izbiranje verodostojnih zgodovinskih virov, dijaki─mentorji pa bi pomagali pri prepoznavanju verodostojnosti virov. Sledila bi analiza podatkov in izdelava miselnega vzorca. Dijaki so se odločili za aplikacijo Xmind, za katero sklepajo, da jo verjetno poznajo tudi osnovnošolci, v primeru nepoznavanja te aplikacije, pa so pripravili načrt učenja rabe aplikacije Xmind. Razdelili so se v tri skupine in vsaka je opravila eno od nalog: seznanitev z aplikacijo Learning Designer ter načrtovanje delavnice z njeno pomočjo; izbira vprašanj za primerjavo prve in druge svetovne vojne; načrt dela z aplikacijo Xmind oz. načrtovanje predstavitve dela z aplikacijo Xmind. Moja naloga je bila svetovanje pri načrtovanju in izbiri vprašanj, večino dela so dijaki opravili sami. Vsaka skupina je predstavila svoje ugotovitve in rešitve, sledil je razgovor ter izdelava načrta delavnice. Dijaki so z načrtovanjem izkazali samoiniciativnost ter visoko motivacijo. Med seboj so komunicirali in sodelovali ter sprejeli zanimive rešitve. Pomanjkljivost je vedno v času namenjenemu učnemu procesu.

 

Deli objavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter