Marija BlažičOŠ Dobje

Novi časi, nove zahteve poučevanja otrok, ki jim bodo dale uporabno znanje. Učenci postanejo sami odgovorni za svoje znanje. Sami znajo svoje delo načrtovati, si postaviti cilje in jih tudi ocenjevati. Znajo kritično ovrednotiti delo in konstruktivno kritiko tudi podati. Pri matematiki nam je zvezek one note postalo orodje, kako učinkovito spremljati korake formativnega spremljanja. V zvezku zapišejo vse korake v e-listovniku v zavihku mojega učenja: predznanje, cilje in kriterije, strategije, dokazi, samoevalvacija in doseženi cilji. Učenci ugotavljajo predznanje, dokaze fotografirajo in priložijo v zvezek (one note). Učenci sami postavijo cilje in kriterije za obravnavane teme, kar jim služi kot podlaga, da sestavijo v dvojicah nalogo, ki jo kasneje sošolci rešijo. Nato ocenijo nalogo po kriterijih in podajo tudi povratno pisno informacijo o znanju sošolcev. Prav tako učenci komentirajo kako je naloga sestavljena. Uporabnost znanja pokažejo tudi pri sestavljanju spletne ankete. Po zbranih odzivih učenci analizirajo odgovore zapišejo ugotovitve in oblikujejo seminarsko nalogo. Dva učenca sta se preizkusila v raziskovalni nalogi. Učenci pripravijo tudi predstavitev. Naloga sošolcev je, da komentirajo in ocenijo po izdelanih kriterijih nalogo, in predstavitev. Način dela nam je omogočal razvijanje transverzalnih veščin kot so argumentiranje, delo z viri, digitalno pismenost, raziskovanje v znanosti in sodelovanje ter komuniciranje. V veliko pomoč pri tem nam je oblak, ki učitelju in učencu nudi primerno okolje za spremljavo pouka in zbiranje dokazov. V oblaku je kar nekaj programov s katerimi lahko ustvarjamo in tudi shranjujemo naše delo. Je tudi prostor za izmenjavo mnenj in spletni zvezek je na voljo vsem doma in v šoli. Učenec ima podroben pregled dogajanja pri pouku in domačem delu. Zvezek pa omogoča tudi, da določene vsebine niso vidne vsem.