Brigita Barbarič, OŠ Kuzma

Cilji: Glavni cilji in namen je sodelovanje in krepitev mednarodnega dialoga v evropskih dimenzijah in v prihodnost usmerjena edukacija. E-twinnerji namenijo s svojim delovanjem, s svojimi idejami in izdelki, senzibilizirati vse sodelujoče za miroljubno reševanje konfliktov in dogovorov. Za sodelovanje smo se odločili z namenom krepitve in izboljšanja vseh kompetenc v procesu učenja tujega jezika nemščina: Jezikovne kompetence: Tako pri bralnem in govornem razumevanju in pisnem sporočanju kot tudi pri širjenju in krepitvi besedišča in izrazoslovja v tujem jeziku. Socialne kompetence: Z željo po spoznavanju drugih kultur, motivacija za učenje in uporabo tujega jezika v vsakdanjem življenju, sodelovanje in uporaba medijski orodij, razvijanje samopodobe učencev, sodelovalno učenje, krepitev zmožnosti in znanja za timsko delo, razvijanje odgovornosti do dela in učenja, spoznavanje vrstnikov iz drugih držav. IKT kompetence: Dia-predstavitve, video-konference, delovanje v različnih spletnih okoljih in uporaba različnih kreativnih računalniških programov, socialnega omrežja in klepetanje, spletna komunikacija o vsakdanjih temah. Delovni postopek: V multinacionalnih in medkulturnih skupinah mladi razmišljajo o reševanju konfliktov in sožitju. Delovne skupine sestavljajo učenci različnih starosti od 11 do 16 let iz različnih razredov. Tematski sklopi podpirajo začetno kot tudi nadaljevalno učenje jezika ter se prilagajajo zanimanju in željam učencev. Naloge učencev se medpredmetno povezujejo. Organiziramo klepete, videokonference, spletno dopisovanje, pogovore, ipd., forume z namenom spoznavanja drug drugega in pogovarjanja o idejah, aktualnih težavah in dogajanjem v družbi. V projektu skušamo tradicionalne poučevalne in učne vloge zamenjati in učence motivirati za delo in učenje ter deljenje svojih znanj ter izmenjavo izkušenj z drugimi učenci, učitelji, tudi s starši (flipped learning) s pomočjo različnih tehnik, metod in instrumentov učenja in sodobne ga IKT znanja. Dosežki: Projektne dejavnosti aktivirajo in motivirajo učence k živi komunikaciji v tujem jeziku nemščina ob intenzivni uporabi sodobnih pristopov komunikacijskih orodij in sodobnih učnih okoljih na spletu. Pričakovana je medsebojna izmenjava dosežkov, izsledkov, doživetij, mnenj in izdelkov učencev, s poudarkom na vseevropske vrednote sodobne družbe, kot so drugačnost, pravičnost, mir in pogum. Učenci izpostavljajo probleme in konflikte ter se ukvarjajo z njimi. Pomembna je integracija takih alternativnih in sodobnih oblik in metod učenja jezika v klasičen pouk, saj ima pozitivne učinke na učenje jezika.

 

Deli objavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter