Andrej NemecOŠ Prežihovega Voranca Bistrica

Danes je svet globalna vas, zato morajo učence pod budnim vodstvom učitelja imeti možnost spoznavati svet, ki jim je zahvaljujoč tehnologiji skoraj na dlani. Ob tem morajo sami prevzeti čim večji delež odgovornosti za sooblikovanje pouka, spoznavati nove možnosti pri rabi tehnologije, biti pri tem ustvarjalni, dinamični, fleksibilni ter videti, da danes fizična oddaljenost ne pomeni posebnih omejitev pri komuniciranju in sodelovanju, ki premaguje fizične meje posamezne države. S temi cilji pred očmi sem v okviru projekta Erasmus+ z naslovom Seek and Find Nature na naši šoli izvajal pouk na daljavo z uporabo programa Skype. Učenci so se pri različnih urah in dejavnostih povezali z vrstniki iz Finske, Nemčije, Španije in Češke ter skupaj sodelovali pri izvajanju pouka pod vodstvom učitelja. Sodobni način poučevanja z uporabo zmogljive IKT je omogočil medpredmetno povezavo (tuji jeziki, slovenščina, naravoslovje, geografija, računalništvo) in visoko stopnjo interaktivnosti, dinamičnosti in inovativnosti. Tak način dela predpostavlja tako tehnično kot vsebinsko pripravo na potek pouka. Kot učitelj sem bil v vlogi usmerjevalca, povezovalca in tehnične podpore pri individualnem ali skupinskem delu učencev, v nekaj primerih sem se medpredmetno povezal s sodelavci na naši šoli in skupaj smo izvedli učne ure na daljavo s partnerji iz tujih držav. Ob tem so učenci prevzemali visoko stopnjo lastne odgovornosti za potek pouka, saj so v sodelovanju z vrstniki sami v veliki meri določali potek pouka in na tak način oblikovali tudi vsebino, le-ta se je seveda morala nanašati na cilje in vsebine projekta. Na tak način so učenci krepili kompetence 21. stoletja, npr. digitalno pismenost in sodelovalno učenje, obenem pa so krepili znanje angleščine, ki je bil sporazumevalni jezik našega projekta. Tak način dela je zelo dobrodošel pri multidisciplinarnosti, sodelovanju, inovativnosti, fleksibilnem poteku pouka. Največja težava je ustrezna tehnološka opremljenost, saj je za brezhibno izvedbo potrebna zadovoljiva oprema pri obeh sodelujočih straneh.

 

Deli objavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter