Rosana DularOŠ Dolenjske Toplice

Podaljšano bivanje je čas, ki si ga želimo učenci in učitelji preživeti kakovostno. Tudi sama se trudim, da bi v podaljšano bivanje vključila vse elemente podaljšanega bivanja ter jih povezala in nadgradila z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Po napornem dnevu pri pouku je v podaljšanem bivanju še posebno težko motivirati učence pri samostojnem učenju. To me je vodilo, da z novimi pristopi in s pomočjo interaktivnih sredstev popestrim samostojno učenje v podaljšanem bivanju. Tako sem učencem v času samostojnega učenja med drugimi ponudila tudi interaktivno tablo. Učenci so začeli s prostim risanjem, nadaljevali so z risanjem različnih črt, ki so jih nadgradili z vzorci, drug drugemu so podajali navodila za risanje po navodilu, risali zaporedja, predmete na določen glas, pisali črke, sestavljali in računali račune … Pri delu so bili učenci izjemno motivirani, saj so se trudili, da bi našli čim več rešitev, novih idej oz. predlogov, ki bi jih zapisali tako na tablo kot v zvezek. S takšno obliko dela smo dosegli višji nivo učenja tudi pri učencih z nižjo koncentracijo. Prednost je tudi ta, da je učenje in utrjevanje znanja pred tablo na vpogled vsem in s tem je marsikdo, ki je bil samo opazovalec dobil nove ideje oz. se mu je ob tem porodila nova zamisel. Ko učenci rišejo na tablo različne črte, urijo grafomotoriko, ki je podlaga za pisanje številk in črk. Urijo si tudi občutek, kako pritiskati in držati pisalo na tabli. Da ni ostalo le pri risanju na tablo, smo stvari, ki smo jih naredili na tablo in v zvezku nadgradili in jih povezali v interaktivne igre, s katerimi še danes utrjujejo pridobljeno znanje. In kaj so povedali učenci, kaj jim je bilo všeč? Nika: »Tisto, ko delamo vzorčke. Teja: »Ko sem risala.« Živa: »Razvrščanje sličic v kroge.« Noel: »Ker je večja kot zvezek.« Pina: »Ko rišem stvari na tablo.« Meta: Ko rišem po tabli s prstom.« Anja: »Ko igram igrce.« Žiga: »Všeč mi je, ker se lažje redira, kot v zvezku.« Mark: »Ko sestavljam besede.« Meta: »Ko smo sestavljali in reševali uganke.«

 

Deli objavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter