Ustvarjamo za učenje, ustvarjalnice, #ustvari

petek 7. 10. 2016

9:00 – 10:35

.

larix larix larix kompas larix larix
ovalna 1 – pritličje  ovalna 2 – pritličje
moderatorja: Saša Kregar in Gorazd Fišer
Stara Domančičeva
moderator: Gorazd Sotošek
 E + F – 2.nadstropje
moderatorica: Vilma Brodnik
 Planica A – 4. nadstropje
moderatorici: Nives Cek in Brigita Rupar
 Planica B – 4.nadstopje
moderatorici: Sonja Zajc in Karmen Šepec
9.00 – 9.45 Izdelava aplikacij za računanje s programom Scratch
Milan Hlade
Izdelava lastnega pripomočka za upravljanje nizkonapetostnih električnih signalov s pomočjo programabilnega logičnega krmilnika (PLK). Načini usvajanja učnih vsebin z njegovo pomočjo
Gašper Grat
Učenci učijo z uporabo aplikacije Nearpod
Iztok Ostrožnik
Kahoot! naj učenje postane zabava
Tina Osterman
Kodu – moj svet znanja
Gregor Hrastnik
Prenos v živo? Nič lažjega!
Simon Dražič,
Maja Vičič Krabonja
 9.50 – 10.35 Izdelava računalniške igrice, ki učencem prve triade OŠ pomaga utrjevati znanje matematike
Romana Vogrinčič
Orodje za samoevalvacijo dela posameznika v skupini
Gorazd Krumpak
Didaktična uporaba Dvolver Moviemakerja 2.0 pri pouku angleščine Aleksandra Velenšek S scratchom v hologramsko animacijo
Žan Močivnik
Reševanje informacijskega problema in učenje programiranja
Mirko Đukić
Od hipoteze do sklepa
Valentina Mavrič Klenovšek