Odprto učenje, program četrtek

Odprto učenje, BežiBeži, #ekosistem

četrtek 6. 10. 2016

14.30 – 17:00

.

Kompas A

moderatorke: Mojca Suban, Romana Fekonja, Leonida Novak in Andreja Vouk

Kompas B

moderatorke: Maja Vreča, Sonja Rajh, Mateja Sirnik, Mira Hedžet Krkač

Kompas C

moderatorke: Bernarda Moravec, Špela Bregač, Urška Pančur, Simona Cajhen

14.30 – 14.40 Ali lahko igrifikacijo uporabimo za doseganje boljših učnih rezultatov
Lawrence Lilley (predstavitev v angleščini)
Kdor ne MOOC-a, ni Slovenc!
Maja Vreča
Značka e-varna šola
Ajda Petek
Marko Puschner
14.40 – 14.50 IKT obogatitev dejavnosti v vrtcu
Klavdija Hrastovec
Vrtimo se na vrtu
Urška Bučar,
Katja Jenko
Arnes Učilnice – spletno učno okolje
Martin Božič
14.50 – 15.00 Prvošolci poiščejo svoj dom s pomočjo Google Street View
Urška Hribernik
Odprt za splet
Sonja Strgar,
Katarina Šulin
15.00 – 15.10 Opismenjevanje s pomočjo android aplikacij v Google play-u
Suzana Oder
Mali podjetniki s projektom in robotom po svetu
Žan Močivnik
E-učenje in pridobitev ocen računalniškega programiranja preko množičnih odprtih spletnih tečajev
Gašper Strniša
15.10 – 15.20 Novo kolo na vseh šolah
Janko Harej,
Roman Čuk
Projektno učno delo pri kemiji v nemščini
Dragica B. Banović,
Metka Ban
Sestavljanje 3D tiskalnika v inovativnem učnem okolju
Mojca Borin
15.20 – 15.30 E-pravljica
Katja Gajšek
Razvijanje kreativnega pisanja pri nadarjenih učencih s pomočjo programa STORYBIRD
Saša Mezek
Priprave na LEGO FLL-tekmovanje kot odprto učenje
Miha Miklavc
15.30 – 15.40 Tudi slepi in slabovidni se igramo z IKT
Tjaša Pečnik,
Grega Hribar
Spletne goljufije
Marta Štefanič
Preprostost, ki jo je potrebno osvojiti: spletne učilnice za širjenje učenja izven šolskih zidov: primer uporabe Google Classroom
Peter Purg
15.40 -15.50 Vreme nas povezuje
Polona Vodičar
Uporabne naloge iz matematike pri urah nadomeščanj
Miha Simončič
Od meritev do obdelave podatkov z uporabo IKT
Maja Omahen,
Dunja Blaznik
15.50 – 16.00 Z video igrami do teoretičnega znanja pri športu
Samo Petrič
Ali lahko izvedemo maturo s pomočjo računalnika – računalniškega sistema?
David Drofenik,
Žiga Podplatnik
Učenje angleščine preko izmenjave s šolo v Franciji
Sabina Kavšek
16.00 – 16.10 Fizika v domači delavnici
Goran Bezjak
Povleci in deli z drugimi
Erika Grosar
Špageti s paradižnikovo omako
Tatjana Lubej
16.10 – 16.20 Učenje treh jezikov hkrati z aplikacijo DUOLINGO učenci dojemajo kot igro
Peter Grbec
Odprto učno okolje pri pouku naravoslovja in tehnike v 4. razredu osnovne šole
Katarina Dolgan
Ali smo pozabili na slepo 10-prstno tipkanje kot osnovo sodobni IKT?
Mira Gujt
16.20 – 16.30 Terensko delo z uporabo pametnih telefonov
Mateja Žepič
Matjaž Ovsenek
Dijaška izmenjava kot priložnost za odprto učenje naravoslovja
Nasta Zupančič
Ljubljana – moja učilnica
Katja Koprivnikar
16.30 – 16.40 Ko so učenci učitelji
Maja Jelenko