Učenje učencem v roke, izobraževalni start-up, #podjetnost

četrtek 6. 10. 2016

14:30 - 17:00

.

 

1.
moderatorica: Karmen Usar
2.
moderatorica: Lidija Jerše
3.
moderatorica: Mihaela Kerin
4.
moderatorica: Vesna Vršič
5.
moderatorica: Nada Nedeljko
6.
moderatorica: Marta Novak
14:30 - 14:45 Z e-listovnikom odgovorno in aktivno do znanja
Jasmina Velikanje
Učenci kot astronavti na Mednarodni vesoljski postaji in pri pouku geografije
Jure Radišek
Lev v igralnici
Neli Mišvelj
Prvošolci smo ekoface
Karla Koman
Argumentiranje umetnostnega besedila
Tatjana Hafner
E-listovnik kot podpora razvoju samouravnavanja in samodiscipline - Izziv za razrednike v OŠ
Ines Celin in Tanja Rupnik Vec
14:45 - 15:00 Na Telečji pečenki z Josipom Jurčičem
Maja Kosmač Zamuda
Dijaki izdelajo prvo uporabno spletno stran
Nejc Grošelj
Za formativno! Zato Goformative!
Sanja Leben Jazbec
IKT na razredni stopnji
Suzana Vajngerl
Sodelovalno učenje s pomočjo LEGO robotov
Maja Čelan
Če bo špičasto, bodo vile, če široko, pa lopata
Maja Vičič Krabonja in Majda Poš Vrabl
15:00 - 15:15 Domače branje na Facebooku
Eva Traven
Sodelovanje dijakov v interaktivnem razstavnem projektu »Dober dan gospod predsednik«
Aleš Hvasti
»Jajčenje« - učenci učijo s svojo metodo
Ingrid Zupanc Brečko
Aplikacije za razgibanje možganov uporabne pri otrocih s posebnimi potrebami
Smiljana Valcl
Sodelovanje v programu FIRST LEGO League skozi prizmo odgovornega učenja
Ivan Dović
Formativno spremljanje razvijanja digitalnih kompetenc s sodelovalnimi orodji
Danijel Šic
15:15 - 15:30 Videotelling - pripovedovanje o videu 
Suzana Oroz
easelly. meme. voicethread - simpel ko pasulj
Vesna Gros
Vpliv IKT na motivacijo učencev za šolsko delo
Valentina Mlakar
Moderna tehnologija kot pripomoček za formativno spremljanje angleščine v 1. razredu OŠ
Mojca Hojski
Igrajmo se šolo
Alenka Pokeržnik in Jadranka Čopi
Samostojno učenje in ustvarjanje znanja z obratnim učenjem
Tjašo Vlasak
15:30 - 15:45 Tablični računalniki/ mobilni telefoni pri pouku matematike
Breda Poličar
S FLL® pristopom do samostojnega učenja
Samo Lipovnik
Si upamo? Jim zaupamo?
Nataša Jeras
Shakespeare malo drugače
Mojca Filipčič
Gremo v računalniško!
Darja Korpnik
Microsoft Sway kot del formativnega spremljanja pri pouku zgodovine
Bojan Kašuba
15:45 - 16:00 Uporaba jezikovnih tehnologij pri delu z nadarjenimi učenci 3. triletja osnovne šole
Nataša Vršič
Ne vsi
Robert Grom
Primeri dejavnost v vrtcu z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije in profesionalni razvoj vzgojitelja
Vesna Tofant
Obravnava domačega branja s pomočjo kompleta Lego Story Starter in programa Story Visualizer
Polona Miklavc
Digitalna igra Pre-Civilization pri pouku zgodovine
Emica Škrinjar
Razvijanje podjetniških veščin je kompetenca 21.stoletja
Polona Drenik Trop
16:00 - 16:15 Formativno spremljanje veščin pri kemiji
Andreja Rajh
Ponavljanje in utrjevanje s programom ALICE
Mateja Slevec
Pozabljene igre
Liljana Klobučar in Urška Bučar
Ustvarjanje lastnih besedil s pomočjo programa Storyjumper
Jasna Pitamic
S samostojnim delom do trajnejšega znanja
Urška Simnovčič Pišek
Samostojno učenje z Moodlom
Tina Pintar in Breda Poličar
16:15 - 16:30 Z ustvarjanjem elektronske knjige do tujih jezikov
Nina Bradica
Učni in osebnostni vzorci PRST-patterns: spoznaj sebe in razumi druge
dr. Uroš Ocepek
Učenje angleščine v Oblaku 365 tudi v vrtcih
Nataša Gobec in Nina Škoberne
Projekt Učenec meseca z uporabo aplikacije Class Dojo
Petra Matkovič
Mandale + nadarjeni učenci = …
Aleksandra Vadnjal in Mojca Stergar
Osmošolci se učijo s sodelovanjem in sestavljanjem matematičnih besedilnih nalog
Martina Hren
16:30 - 16.45   Model rešitve izvajanja učnega predmeta z omejeno programsko in strojno opremo
Milan Setničar
  AnimaTera - inovativen koncept lutkovnih iger in učne igre na spletu za otroke od 2 do 10 let 
Nika Dulmin in Miha Dulmin
Od nerodnih stopinj do prvih korakov v svet različnih veščin pri pouku zgodovine
Špela Frantar
 
16:45 - 17:00